Privacy Policy en Algemene Voorwaarden

Bij vragen over onze Privacy Policy,
neem contact met ons op.

Email

[email protected]

Privacybeleid Performance Department B.V. 2024

Privacybeleid Performance Department B.V. 2024

Labelium ("ons", "wij", or "onze") beheert de https://www.labelium.com website (hierna genoemd als de "Service").

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden, toegankelijk via https://www.labelium.com.

Termen

 1. 1. Service

  Service is de https://www.labelium.com website beheert door Labelium.

 2. 2. Persoonlijke Gegevens

  Persoonlijke gegevens zijn gegevens over een levend individu die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van die gegevens en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

 3. 3. Gebruiksgegevens

  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, ofwel gegenereerd door het gebruik van de Service, ofwel vanuit de Service Infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een pagina bezoek).

 4. 4. Cookies

  Cookies zijn kleine bestanden die opgeslagen zijn op uw apparaat (computer of mobiel).

 5. 5. Gegevensbeheerder

  Gegevensbeheerder is de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt.

  Voor de doeleinden van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

 6. 6. Gegevensverwerker (of Dienstverlener)

  Gegevensverwerker (of Dienstverlener) is elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Gegevensbeheerder verwerkt.

  Om uw gegevens effectiever te kunnen verwerken, kunnen wij gebruik maken van verschillende Dienstverleners.

 7. 7. Gegevenssubject (of gebruiker)

  Gegevenssubject is elke levende persoon die onze Service gebruikt en die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Service aan te bieden en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze Service gebruikt, kunnen wij u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 1. 1. Email adres
 2. 2. Voornaam en achternaam
 3. 3. Telefoonnummer
 4. 4. Cookies en Gebruiksgegevens

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie door de afmeldlink of de instructies te volgen die in elke e-mail die we sturen worden verstrekt, of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Locatie gegevens

We kunnen informatie over uw locatie gebruiken en opslaan als u ons daarvoor toestemming geeft ("Locatiegegevens"). We gebruiken deze gegevens om functies van onze Service aan te bieden, om onze Service te verbeteren en aan te passen.

U kunt locatiediensten op elk moment in- of uitschakelen wanneer u onze Service gebruikt via uw apparaatinstellingen.

Tracking & Cookiegegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en we bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme, unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere trackingtechnologieën gebruikt, zoals beacons, tags en scripts, om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk bepaalde delen van onze Service niet gebruiken.

Voorbeelden van Cookies die we gebruiken:

 1. 1. Siessiecookies.

  We gebruiken sessiecookies om onze Service te beheren.

 2. 2. Voorkeurscookies.

  Wij gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

 3. 3. Beveiliging Cookies.

  Wij gebruiken Beveiliging Cookies voor beveiligingsdoeleinden.

Gegevens gebruik

Labelium gebruikt de verzamelde gegevens voor gevarieerde doeleinden:

 1. 1. Om onze Service aan te kunnen bieden en onderhouden
 2. 2. Om onze gebruikers op de hoogte te stellen van veranderingen
 3. 3. Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 4. 4. Om onze klanten service aan te bieden
 5. 5. Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze Service kunnen verbeteren
 6. 6. Om het gebruik van onze Service te monitoren
 7. 7. Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken
 8. 8. Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden, en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al heeft aangeschaft of waarnaar u heeft geïnformeerd, tenzij u ervoor heeft gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), hangt de juridische basis van Labelium voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie beschreven in dit Privacybeleid af van de Persoonlijke Gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

Labelium kan uw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 1. 1. We moeten een contract met u uitvoeren
 2. 2. U ons hiervoor toestemming heeft gegeven
 3. 3. De verwerking in ons legitieme belang is, waarbij uw rechten niet terzijde worden geschoven
 4. 4. Om aan de wet te voldoen

Bewaring van gegevens

Labelium bewaart uw Persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Labelium bewaart Gebruiksgegevens ook voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of als wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied van de overheid bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Nederland overdragen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw instemming met die overdracht.

Labelium zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en dat uw Persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan Labelium verplicht zijn om uw Persoonsgegevens vrij te geven als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Labelium kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is

 1. 1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 2. 2. Om de rechten of eigendom van Labelium te beschermen en verdedigen
 3. 3. Om mogelijke misstanden in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 4. 4. Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 5. 5. Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid inzake "Do Not Track"-signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)

Wij bieden geen ondersteuning voor Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

U kunt Do Not Track in- of uitschakelen door naar de pagina Voorkeuren of Instellingen van uw webbrowser te gaan.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Labelium streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen zodat u het gebruik van uw Persoonsgegevens kunt corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken.

Als u geïnformeerd wilt worden over welke Persoonsgegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, kunt u contact met ons opnemen./p>

In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 1. 1. Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die wij over u hebben.

  Wanneer dit mogelijk wordt gemaakt, kunt u uw Persoonsgegevens rechtstreeks in uw accountinstellingen openen, bijwerken of verzoeken om verwijdering. Als u deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.

 2. 2. Het recht op rectificatie.

  U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 3. 3. Het recht van bezwaar.

  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonsgegevens.

 4. 4. Het recht op beperking.

  U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.

 5. 5. Het recht op gegevensportabiliteit.

  U heeft het recht om een kopie te ontvangen van de informatie die wij over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.

 6. 6. Het recht om toestemming in te trekken.

  U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer Labelium op uw toestemming vertrouwde om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

U heeft het recht om bij een Gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over onze verzameling en gebruik van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Service verleners

We kunnen externe bedrijven en individuen in dienst nemen om onze Service te faciliteren ("Service verleners"), de Service namens ons te verlenen, Servicegerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

Analyses

We kunnen externe Serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze Service te controleren en analyseren.

 1. Google Analytics

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te monitoren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Service aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoek activiteiten.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de webpagina Privacy en voorwaarden van Google bezoeken: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Gedragsremarketing

Labelium maakt gebruik van remarketingdiensten om op websites van derden voor u te adverteren nadat u onze Service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

 1. Google-advertenties (AdWords)

  De remarketingservice Google Ads (AdWords) wordt geleverd door Google Inc.

  U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de advertenties in het Google Display Netwerk aanpassen door naar de pagina Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads

  Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kunt u de webpagina Privacy en voorwaarden van Google bezoeken: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 2. LinkedIn

  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen

Onze Service richt zich niet tot personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u dit laten weten via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt, en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina worden geplaatst.

Contact opnemen

Voeg een bestand toe en benader ons rechtstreeks per mail op [email protected]

Als u zich wilt afmelden voor onze communicatie, toegang wilt hebben tot uw persoonlijke gegevens of gebruik wilt maken van uw recht om vergeten te worden, stuur dan een e-mail naar [email protected]

* Verplichte velden

Deze website wordt beschermt door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene Voorwaarden apply.